Vlastnosti systému

Otvorenosť a kompatibilita

Hlavné charakteristické znaky systému Aktion v návaznosti na podnikové informačné a bezpečnostné technológie.

- Spravovanie systému pod operačným systémom Windows XP, Vista, Win7
- Využitý databázový server MS SQL 2000 a vyššie a webový server IIS
- Prístup do databáze cez SQL klienta z ktoréhokoľvek miesta v sieti podľa užívateľských oprávnení
- Spoľahlivá prevádzka aj bez spojenia so serverom (off-line)
- Generácia tlačových zostáv podľa vlastného návrhu
- Grafické fotopracovisko je spravované softwarom ACL, ktorý obsahuje drivery pre ovládanie fotosystému. Výhodou celého fotosystému je možnosť grafického návrhu ID karty, prebratie osobných údajov z databáze, vytvorenie digitálnej fotografie a potlač karty v priebehu niekoľkých sekúnd
- Voliteľný výstup dát do iných rozhraní v rôznych formátoch (dbf, xls, rtf, txt a iné)
- V maximálnej miere využitie komponentov súčasného systému, t.j. turniketov, závor a kabeláže
- Ochrana pred vandalizmom zabezpečená slučkou tamper s prepojením na zabezpečovaciu ústredňu
- Sledovanie prítomnosti zamestnancov v jednotlivých zónach - Vysoká priepustnosť systému
- Certifikácia HW komponentov systému v autorizovaných skúšobniach v Českej aj Slovenskej republike.
- Certifikáty systému v kategórií "Prísne tajné".

 

Ďalej