Veda a školstvo

Slovenská akadémia vied  
Slovenská technická univerzita v Bratislave