Ukážka sieťovej aplikácie

Ukážka sieťovej aplikácie


CBC komunikácia

prenos dát v dochádzkovom systéme nezaťažuje sieť a minimalizuje objemy prenesených dát (úspora fin. prostriedkov v sieťach VPN).


Režim on i off line

zariadenia v objektoch V pamäti sú uložené všetky osoby a ich prístupové práva.


Čiastočná aktualizácia

Systém umožňuje uloženie zmeny prístup. práv len jednej osoby v prístupovom kontroléry. Systém nie je blokovaný prehrávaním všetkých údajov do pamätí jednotiek v prípade prevedenia jednej zmeny.