Štátna správa

Bratislavský samosprávny kraj 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Katastrálny úrad v Bratislave 
Košický samosprávny kraj
Krajský súd v Prešove
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Plemenárske služby Slovenskej republiky
Slovenská konsolidačná, a. s. 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici