Špecifikácia SW

Základné parametre navrhovaného SW pre riešenie dochádzkového systému:

- Dochádzkový a prístupový systém je programovo totožný celok, využívajúc jednu databázu MS SQL servera
- Vzdialený prístup do systému cez Internet Explorer - WEB Reporter
- Garantovaná obojstranná náväznosť na mzdové aj personálne systémy
- Multijazyčná verzia software, možnosť výberu jazyka pre každého užívateľa (slovensky, česky,
   nemecky, anglicky, maďarsky)
- Možnosť nastavení a užívateľského menu
- Prepojenie systému po sieti LAN, ale aj cez Internet, protokol TCP IP
- Na evidenciu návštev ponúkame informačný a evidenčný systém WEB Reporter, ktorý dopĺňa software ACL o evidenciu návštev a áut v podniku. WEB Reporter využíva webovú technológiu.
- Správnou konfiguráciou možno systém nastaviť tak, aby boli minimalizované vstupy do spracovania dochádzky
- Zasielanie vyžiadaných reportov na E-mail, SMS (riešené modulom Messenger)

 

Ďalej