Špecifikácia SW

Základné parametre navrhovaného SW pre riešenie dochádzkového systému:

- Vzdialený prístup do systému cez Internet Explorer - WEB Reporter
- Multijazyčná verzia software, možnosť výberu jazyka pre každého užívateľa (slovensky, česky, nemecky, anglicky, maďarsky)
- Možnosť nastavení a užívateľského menu
- Prepojenie systému po sieti LAN, ale aj cez Internet, protokol TCP IP
- Na evidenciu návštev ponúkame informačný a evidenčný systém WEB Reporter, ktorý dopĺňa
software ACL o evidenciu návštev a áut v podniku. WEB Reporter využíva webovú technológiu.
- Všetky neoprávnené úkony, pokusy o vstupy spôsobené obsluhou alebo prevádzkou sa zaznamenávajú do databáze, odkiaľ môžu byť kedykoľvek prečítané, prípadne môžu byť zaslané správy o týchto stavoch na oddelenie ochrany závodu.
- Zasielanie vyžiadaných reportov na E-mail, SMS (riešené modulom Messenger)

 

Ďalej