Špecifikácia HW

Základné parametre navrhovaného HW pre riešenie dochádzkového systému:

- Dochádzkový a prístupový systém využíva pre svoje funkcie rovnaký HW a SW
- Systém má vytvorenú väzbu na otváranie dverí a uvoľňovanie turniketov (program. relé)
- Rozširovanie systému o ďalšie adresové body alebo zmeny konfigurácie jednotlivých adresových bodov, je možné vykonávať bez odstavenia celého systému.
- Systém plne spolupracuje so systémami EZS, EPS, CCTV a stravovacími systémami
- Terminály TPC sú chránené ochrannou fóliou proti vandalizmu
- Administrácia systému sa vykonáva z centrálneho strediska a jednej databázie SQL
- Pre rozsiahly systém je možná replikácia viac databazí SQL (záloha dát, a pod.)
- Použitie kariet typu read-write aj read only
- Základná kapacita systému je 15 000 identifikátorov.
- Teplotný rozsah snímačov od -20 do +70 °C.

 

Ďalej