Špecifikácia HW

Základné parametre navrhovaného HW pre riešenie dochádzkového systému:

- Systém má vytvorenú väzbu na otváranie dverí a uvoľňovanie turniketov (program. relé)
- Rozširovanie systému o ďalšie adresové body alebo zmeny konfigurácie jednotlivých adresových bodov, je možné vykonávať bez odstavenia celého systému.
- Snímače APR P20 a ostatné komponenty sú certifikované na Slovensku vrátane výbušného prostredia Ex
- Využitie dvojitej ochrany pri použití snímačov s PIN kódovom klávesnicou
- Systém plne spolupracuje so systémami EZS, EPS, CCTV a stravovacími systémami
- Administrácia systému sa vykonáva z centrálneho strediska a jednej databázie SQL
- Pre rozsiahly systém je možná replikácia viac databazí SQL (záloha dát, a pod.)
- Použitie kariet typu read-write aj read only
- Základná kapacita systému ProfiCon je 15 000 identifikátorov.
- Záložné batérie v zdroji PZ5 sú dimenzované na prevádzku min. 12 hodín bez el. energie
- Teplotný rozsah snímačov od -20 do +70 °C.

 

Ďalej