Popis SW

Neobmedzený počet pracovných dní, pracovných dôb a smenových kalendárov s definíciou vlastného názvu.

Voľná, periodická, variabilná, týždenná, smenová pracovná doba (normálna alebo variabilná).

5 typov smien (ranná, odpoludňajšia, nočná, celodenná 24h, denná 12h, nočná 12h a skrátená) s možnosťou nastavenia dĺžky pracovného jadra, zmluvne, limitu, fondu a minimálnej doby pre zápočet.

Smenové kalendáre pre všetky typy pracovných dôb s automatickým generovaním periódy.

Nastavenie prestávok periodicky alebo v daný čas (vrátane dĺžky) pre každý typ pracovného dňa.

Výpočty odpracovanej doby podľa definovateľných mzdových zložiek (odpracované, započítané, saldo, prestávka, nadčas, príplatkyso/ne/sv/odpoludnie/nočná, obed, služobná cesta, paragraf, prestoj platený/neplatený, smeny 1/2/3, atď.).

3 typy príplatkov s definíciou doby vzniku nároku a s možnosťou zápočtu podľa dňa alebo smeny. Nastavenie tolerancie neprítomnosti, zaokrúhlenia príchodu či odchodu vrátane prerušenia, dopočty príchodov a odchodov na limit, zmluvne alebo jadro pracovnej doby.

Možnosť editácie záznamov vedúcimi pracovníkmi, schvaľovanie neprítomnosti, ručné vkladanie dát pre špeciálne mzdové zložky, tlače zostáv, uzávierky, export dát do mzdových SW a ďalšie funkcie.

Ďalej