Popis SW

Prístupový SW:

- Jednostranná alebo obojstranná kontrola dverí cez snímač ID kariet vrátane ovládania el. zámkov a monitorovania stavu dverí
- Definícia príst. práv osôb pre každé dvere.
- Časová pásma pre povolenie vstupov osoby.
- Nastavenie viacerých módov otvárania dverí karta/ karta+PIN/biometria
- Možnosť vytvárania skupín osôb definovaným oprávnením (vedúci, zamestnanci, upratovačka, ostraha, apod.).
- Viac ID kariet pre jednu osobu, doba platnosti
- Sledovanie on-line prítomnosti, udalosti, filtre dát, tlač, import a export vo formáte *.xls.

Systémový Messenger:

- Možnosť nastavenia SW pravidiel na vykonávanie preddefinovaných príkazov na základe akcií v systéme (priechody osôb, otváranie dverí, alarmy, prítomnosť, apod.), napr:
- Zasielanie e-mailu nebo SMS
- Automatické spúšťanie iných SW aplikácií, ovládanie zariadení (EZS, EPS, CCTV)
- Diaľkové ovládanie relé (signalizácia stavov na ktorejkoľvek inej jednotke v systéme)

Ďalej