Prevádzka v sieťach LAN, WAN

Systém bol od počiatku vývoja koncipovaný pre nasadenie v sieťach LAN, WAN s možnosťou prístupu veľkého počtu užívateľov v reálnom čase. Systém má preto niekoľko charakteristických znakov, ktoré sa výrazne odlišujú od konkurencie.

- Software využíva platformy MS SQL2000, ktorá v kombinácií s výkonným HW serverom umožňuje spracovávať dáta vo veľmi krátkych odozvách.
- Komunikácia dverných jednotiek (dátová linka RS485) prebieha rýchlosťou 57 600 bit/s (väčšina ostatných systémov používa rýchlosť 9 600 bit/s).
- Vyčítanie a zatriedenie 100 záznamov z terminálu do databázy trvá len 1,5 sekundy.
- HW má integrované rozhranie pre pripojenie do LAN
- Jedinečná komunikácia CBC (CALL BACK COMMUNICATION), oproti ostatným systémom nezaťažuje sieť, dáta sa prenášajú len pokiaľ sú. Je to rozdiel oproti schéme MASTER SLAVE, kde dochádza neustále ku komunikácií medzi jednotlivými jednotkami systému a komunikačným softwarom.
- Univerzálne DB rozhranie pre priame prepojení s personálnymi systémy (PS), tzn. import dát po zadaní v PS priamo do systému, export dochádzkovych dát po uzáverke do PS.

 

Ďalej