IT sektor

ESET, spol. s r.o.
ICOS, a.s.
Millennium 000, spol. s r.o.
PosAm, spol. s r.o. 
Soitron a.s.
Sygic a.s.
TEMPEST a.s. 
Železničné telekomunikácie a.s.