Finančný sektor

AEGON partner, s.r.o. 
ČSOB Leasing, a.s.
ČSOB Poisťovňa a.s
Diners Club Slovakia, s.r.o.
EFIT, a.s. 
EOS KSI Slovensko, 
EINON, spol. s r. o.
GENERAL FACTORING, a.s. 
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Global Blue Slovakia s. r. o. 
Intrum Justitia Slovakia s.r.o. 
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.
Privatbanka, a.s.
SALVE GROUP SK a.s. 
SFM Group, s.r.o.
VB Leasing SK, spol.s r.o.
Zurich Insurance Ireland Limited,o.z.