Dochádzkové terminály I.

TMC/Lite

TERMINÁL S TLAČIDLOVOU KLÁVESNICOU
Nová generácia terminálov rady Multicon určená pre dochádzkové systémy s požiadavkou evidencie osôb na pracoviskách. V spojení s riadiacou jednotkou KMC/E je možné pripojiť až 15 týchto terminálov na 1 dátovú zbernicu RS 485. Využitie zariadenia sa predpokladá v administratívnych budovách a výrobných závodoch.

TSE

TERMINÁL S TLAČIDLOVOU KLÁVESNICOU / ethernet, PoE
Terminál určený pre dochádzkové systémy s požiadavkou evidencie osôb na pracoviskách. Zariadenie je vybavené jedným programovateľným výstupným relé a dvoma vstupmi pre pripojenie dverového kontaktu a odchodového tlačítka. Externe možno pripojiť jeden snímač. Terminál má 9 tlačidiel prerušenia pracovnej doby.

TSE / FP

TERMINÁL S TLAČIDLOVOU KLÁVESNICOU /  ethernet, PoE, biometria
Terminál určený pre dochádzkové systémy s požiadavkou evidencie osôb na pracoviskách. Zariadenie je vybavené jedným programovateľným výstupným relé a dvoma vstupmi pre pripojenie dverového kontaktu a odchodového tlačítka. Terminál má 9 tlačidiel prerušenia pracovnej doby a integrovaný biometrický snímač

NEXT

multifunkčný  terminál x86, dotykový displej 8"
Multifunkčný terminál pre systémy evidencie dochádzky, kontroly prístupu, evidencie výroby a stravovania s možnosťou identifikácie kartou Unique (H4100) alebo odtlačkom prsta. Je vybavený rozhraním Ethernet. Kapacita pamäte snímača odtlačkov prstov je max. 9.000 odtlačkov (templates). 

 

Ďalej